Graven en Distributienetwerken
 
 
Sleufloze technieken
 

Copyright - Disclaimer
Webbuilder Verhallen & Clevers
 

Horizontaal gestuurd boren

Kiezen voor gestuurd boren of HDD (Horizontal Directional Drilling) is kiezen voor de meest geavanceerde techniek om kabel en/of leidingen sleufloos aan te brengen met een absoluut minimum aan belasting van de bovengrondse infrastructuur.
Nieuw ontwikkelde technieken maken het mogelijk een vooraf gepland tracé gericht te volgen.

Bij HDD is het immers mogelijk, vanuit een controle-unit die zich boven de grond bevindt, de boorkop minutieus te sturen zodat de ondergrondse obstakels zorgvuldig gemeden worden. De exacte opmeting van het verloop van een gestuurde boring wordt tijdens een pilotboring in kaart gebracht middels een nauwkeurige driedimensionale positiebepaling van de boorkop.  Op basis van de aldus verkregen gegevens is het mogelijk de boring exact langs een vooraf geplande boorlijn te sturen.Hieronder een korte algemene beschrijving van een horizontaal gestuurde boring zoals deze worden uitgevoerd door BGM Nederland B.V. De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie delen en word vanaf het maaiveld uitgevoerd.

   
Deel 1 is het maken van een pilotboring volgens het ontworpen traject. Deze boring wordt uitgevoerd vanaf het maaiveld en start in een vooraf gegraven boorgat.
De pilotboring is onder te verdelen in 5 trajecten, het neergaande rechte traject, de neergaande bocht gevolgd door een rechtstand, een opgaande bocht en als laatste een rechtstand tot aan het uittredepunt.
   
Deel 2 is het ruimen van de boorgang. Bij het uittredepunt wordt aan de boorstang een ruimer bevestigd die het boorgat op de gewenste diameter brengt.
Het ruimen kan (indien nodig) enkele malen worden herhaald.
   
Deel 3 is het intrekken van de (pe)-leidingen.
Achter de ruimer wordt dan een zogenoemde swivel bevestigd met daarachter de trekkop en de in te trekken leidingen.
De swivel zorgt ervoor dat de (pe)-leidingen niet kunnen draaien tijdens het intrekken. Na het intrekken van de (pe)-leidingen is de horizontaal gestuurde boring voltooid.
   
Besturing
Bij HDD is het mogelijk vanuit een controle-unit die zich boven de grond bevindt, de boorkop minutieus te sturen zodat ondergrondse obstakels zorgvuldig gemeden worden. De exacte opmeting van het verloop van een gestuurde boring wordt tijdens een pilotboring in kaart gebracht middels een nauwkeurige driedimensionale positiebepaling van de boorkop. Op basis van de aldus verkregen gegevens is het mogelijk de boring exact langs een vooraf geplande boorlijn te sturen.
   

BGM heeft hiervoor een aantal teams die zijn samengesteld uit gemotiveerde, vakbekwame medewerkers die vanzelfsprekend in het bezit zijn van de benodigde opleidingen en certificaten en dagelijks met veel passie hun vak uitoefenen.

Zo beschikt BGM ook over een modern geavanceerd machinepark en gereedschappen, waarmee zij de meest complexe werken snel en accuraat aanpakken.

BGM niet voor niets:
“Wegwijs onder de grond”.