Graven en Distributienetwerken
 
 
Sleufloze technieken
 

Copyright - Disclaimer
Webbuilder Verhallen & Clevers
 

Engineering

De engineer – afdeling van BGM Nederland B.V. is groeiende om steeds meer totale projecten te kunnen afleveren van analyse tot uitvoering.
Wij kunnen opdrachtgevers zo een totaalpakket aanbieden.
Opdrachtgevers willen steeds vaker, een compleet beeld hebben van het uit te voeren werk.
Niet alleen visueel maar ook met de benodigde berekeningen en onderbouwingen. Zo kunnen risico’s van bijvoorbeeld een (gestuurde) boring of een staalpersing vooraf in kaart worden gebracht. Daarmee kan bekeken worden hoe om te gaan met de eventuele risico’s voor bijvoorbeeld het milieu of de omgeving zodat deze zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.
De visuele aspecten van onze projecten worden uitgevoerd in een Auto CAD- ontwerp. Hiermee kan vooraf het project inzichtelijk worden gemaakt en kan een vooraf berekend boortraject weer worden gegeven. Na de boring wordt het berekende boortraject met de boorgegevens verwerkt tot een revisietekening voor de opdrachtgever.
Berekeningen kunnen worden gemaakt voor o.a. (gestuurde) boringen, staalpersingen, en een open sleuf volgens NEN 3650, 3651 en 3552. Als analyseproduct kan hiermee een boorplan gemaakt worden wat voldoet aan de eisen van de vergunningverlenende instantie.
Voor de realisatie van uw (gestuurde) boring of (staal) persing wordt samen met u bekeken wat de wensen zijn. Met onze kennis, ervaring en programma’s maken we een analyse waarmee we een inzichtelijke oplossing kunnen aanbieden van boorplan tot boring en van vergunningaanvraag tot revisie.

 

BGM Nederland B.V. is immers als geen ander: “Wegwijs onder de grond”.